Sankt-Antonius-Kapelle, Dominikanergasse 5, 86150 Augsburg , Bundesrepublik Deutschland Tel. +49 (0)157 838 497 69, info@parohia-augsburg.de
 

Rugaciuni

___________________Crezul / Das Glaubensbekenntnis____________________

Cred intru unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute.
Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria, si S-a facut om. Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat. Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi. Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui imparatie nu v-a avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede, Cel ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, spre iertarea pacatelor.
Astept invierea mortilor; Si viata veacului ce va sa vie.Amin.

Sfanta Treime

Ich glaube an den Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde; alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eigeborenen Sohn, der vom Vater gezeugt ist vor aller Zeit. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geschaffen ist. Der für uns Menschen uns um unseres Heiles willen vom Himmel herabgestiegen und Fleisch geworden ist vom Heiligen Geist und der Jungfrau Maria, und Mensch geworden ist. ER wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, und seines Reiches wird kein Ende sein.
Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebensschaffenden, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.
An die eine, heilige, universale und apostolische Kirche.
Ich bekenne eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der künftigen Welt. Amen.

__________________Rugaciuni incepatoare / Anfangs Gebete_______________

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care pretutindeni esti si toate la implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si te salasuieste intru noi si ne curateste de toata necuratia si mantuieste, Bunule sufletele noastre.
Sinte Dumnezeule ,Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.(de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si
in vecii vecilor . Amin.
Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane , iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre pentru numele Tau. Doamne miluieste.(de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si
in vecii vecilor . Amin.

Ehre sei Dir, o Gott, Ehre sei Dir!
Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, Allgegenwärtiger und alles Erfüllender, Hort der Güter und Spender des Lebens, komm und wohne in uns, reinige uns von allem Makel, und rette, Gütiger, unsere Seelen.
Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.(dreimal)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser; Herr, reinige uns von unseren Sünden; Gebieter, vergib uns unsere Verfehlungen; Heiliger, siehe unsere Schwächen an und heile sie, um deines Namens willen.
Herr, ermarme dich.(dreimal)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

____________________Tatal nostru / Vater unser________________________
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta, faca-se voia Ta precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute; und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung , sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Rech und die Kraft und die Herrlichkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heligen Geistes, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

______________Cuvine-se ...(Axion) / Es ist recht...(Megalynarion)___________

Cuvine-se cu adevătat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Amin.

Es ist recht und zugleich würdig, dich selig zu preisen, ewig seligste und allreine Gottesgebärein und Mutter unseres Gottes. Die Du ehrwürdiger bist als die Cherubim und unvergleichilch herrlicher als die Seraphim, die Du unvershrt Gott, das Wort, geboren hast, wahrhafte Gottesgebärerin, dich preisen wir.Amen.