Sankt-Antonius-Kapelle, Dominikanergasse 5, 86150 Augsburg , Bundesrepublik Deutschland Tel. +49 (0)157 838 497 69, info@parohia-augsburg.de
 

Preotul Florin Vasile Chelemen

In Memoriam

Preotul Florin Chelemen s-a stins din viața în seara zilei de 15 octombrie 2015,
la numai 71 de ani

Copil de preot fiind, cu mama care s-a călugărit de tânară, Florin Chelemen a îmbrățișat și el preoția. Vâltoarea vieții l-a dus departe de țara în care s-a născut. Părintele Florin și-a iubit menirea astfel încât și departe de casă a dorit să slujească creștinilor români ortodocși care trăiau pe meleaguri străine. Încredera lui în puterea, iubirea și ajutorul Domnului a făcut ca dorința lui să devină realitate. Astfel la 26 decembrie 1995 a putut oficia prima Sf.Liturghie întro mică sală a fundației Kolping din Augsburg, la care au participat șase credincioși. Tot sființia sa a fondat și păstorit parohia din Ulm.
De atunci au trecut ani și numarul credincioșilor din parohia noastra a crescut. Ceea ce astăzi pare de la sine înteles, cu ani in urmă a insemnat un efort deosebit și a fost posibil doar prin jertfa sufletească, trupească dar și cea materială a părintelui și a familiei dânsului.
Ca semn de prețuire pentru lucrarea sa neobosită în toți acești ani de activitate, IPS Mitropolit Serafim a acordat în anul 2013 părintelui Florin Chelemen rangul de Preot Iconom Stavrofor, rang onorific bisericesc ce se acordă preoților cu merite deosebite și cu o activitate pastorală exceptională.

Părinte Florin, din toata inima vă mulțumim pentru dăruirea cu care ne-ați păstorit în toți acești ani și Domnul Dumnezeul nostru să vă ohihnească și să vă dăruiască viață veșnică în Împarația Sa.

Credincioșii parohiei Augsburg
Rugati-va pentru sfintia sa Pr. Florin!

În seara zilei de 15 octombrie, Dumnezeu a chemat la Sine pe vrednicul Său slujitor Părintele Florin Chelemen, fondatorul parohiilor „Sf. Arhidiacon Ştefan” de la Augsburg şi „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” de la Ulm.

Părintele Florin s-a născut la Sighişoara în 28 iunie 1944. Părinţii săi, Vasile şi Elena au fost oameni deosebit de evlavioşi. La trei ani după naşterea copilului, părinţii s-au hotărât cu bună înţelegere să meargă pe calea slujirii lui Dumnezeu, tatăl ca preot, iar mama ca monahie. Astfel mama Elena a devenit monahia Lavrentia la mânăstirea Timişeni (jud. Timiş), iar tatăl Vasile, după absolvirea Seminarului, preot la parohia Filia (jud. Cluj).Părintele Vasile a trecut la Domnul la vârsta de 50 de ani. În ce priveşte pe maica Lavrentia, ea a fost transferată în 1954 la mânăstirea de la Râmeţ (jud. Alba) devenind prima stareţă a acestei străvechi mânăstiri (sec. XIII), transformată tot atunci în așezământ de maici. Maica Lavrentia, pe care am cunoscut-o îndeaproape, a fost o maică foarte rugătoare: pe lângă slujba de la biserică, citea, zilnic, la chilie, Psaltirea întreagă. A trecut la Domnul în 1998, la vârsta de 73 de ani.

După absolvirea Seminarului teologic de 5 ani de la Cluj, Părintele Florin a fost hirotonit preot la Sibiu în 8 octombrie 1967 şi a slujit în parohiile Odrihei şi Coroi Sânmărtin. În 1986, împreună cu doamna preoteasă Reghina, de origine germană, s-au stabilit în Germania. La recomandarea prietenului şi colegului său de Seminar, Părintele Simion Felecan - fondatorul parohiei Buna Vestire din München (1988) şi conducătorul grupului de iniţiativă pentru înfiinţarea Mitropoliei noastre (1993) - am încredinţat, în 1995, Părintelui Florin Chelemen datoria de a fonda parohiile din Augsburg şi Ulm. Părintele şi-a asumat această grea sarcină şi, ajutat îndeaproape de doamna Preoteasă, a reuşit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să închege două comunităţi foarte vii. Credincioşii l-au iubit pe Părintele lor, îndeosebi pentru smerenia şi blândeţea lui. Când cu câţiva ani în urmă a simţit că puterile fizice i se împuţinează, s-a îngrijit de viitorul parohiei şi mi-a recomandat pe tânărul teolog Ciprian Suciu pentru a fi hirotonit diacon (2010) şi apoi preot (2012). Părintele Ciprian a făcut o bună ucenicie pe lângă Părintele Florin, iar după retragerea lui (2014) îi continuă slujirea în acelaşi duh de smerenie şi de ascultare, ajutat de fratele său, Părintele Sebastian, care păstorește tot din 2014 parohia din Ulm. Timp de 20 de ani, an de an, n-am lipsit de la nici unul din hramurile celor două parohii. Deşi uneori eram suprasolicitat, nu puteam să refuz invitaţia Părintelui Florin şi a credincioşilor săi de a fi în mijlocul lor în zi de praznic.

Acum când ne despărţim de Părintele Florin, să-L rugăm pe bunul Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-l odihnească cu drepţii în Împărăţia Sa! Veşnică să-i fie pomenirea!

Mitropolitul Serafim

Parastas la împlinirea a șapte ani de la trecerea la Domnul.

Sâmbătă 15 octombrie, în biserica unde se săvârșesc slujbele parohiei Sf.Apostoli Petre si Pavel din Ulm, credincioșii din parohiile "înfrățite" din Augsburg și Ulm s-au adunat în număr mare, să se roage pentru odihna sufletului Pr. Florin Vasile Chelemen primul lor păstor și să comemoreze personalitatea și lucrarea lui de pionierat pastoral pe aceste meleaguri, la împlinirea a șapte ani de la trecerea lui la Domnul.

Având în mijlocul lor pe doamna preoteasă Regina Chelemen, care a dorit să adune la acest ceas comemorativ pe toți credincioșii din cele două parohii și mai ales pe cei care de la început și-au adus aportul, alături de părintele Florin, la înființarea și bunul mers al celor două comunități de credincioși.

Slujba parastasului a fost săvârșită de un sobor de preoți din care au făcut parte: Pr. Dr. Alexandru Roșu din Ravensburg, Pr. Ovidiu Bordieanu din Heidenheim an der Brenz, alături de cei doi parohi, Pr. Ciprian Aurel Suciu din Augsburg și Pr. Emanuel Sebastian Suciu preotul paroh al parohiei Sf.Apoatoli Pertu si Pavel din Ulm, continuatorii lucrării misionare lăsate moștenire de părintele Chelemen.