Sankt-Antonius-Kapelle, Dominikanergasse 5, 86150 Augsburg , Bundesrepublik Deutschland Tel. +49 (0)157 838 497 69, info@parohia-augsburg.de
 

Scrisoare către credincioși

Dragii noștri susținători ai parohiei, iubiți credincioși și credincioase,

dat fiind faptul că trăim în diasporă și nu reușim să fim mereu, în fiecare duminică și sărbătoare, prezenți la Biserică în comuniune de rugăciune, dragoste și binecuvântare harică, prin care ajungem de multe ori și la răspunsuri pentru anumite frământări ; credem că este oportun să vă aducem la cunoștință și anumite rânduieli de organizare și funcționare a parohiei noastre ortodoxe-române.
Biserica ortodoxa Română este " una sobornicească și apostolească"- așa cum o mărturisim în Simbolul Credinței, Crezul nostru ortodox - oriunde s-ar afla, chiar aici în diasporă.
Ea se definește din comunitatea tuturor credincioșilor ortodocși în frunte cu Sfântul Sinod. Se împarte teritorial în Mitropolii, Eparhii, Protopopiate și Parohii.
Fiecare dintre aceste diviziuni administrative bisericești are un consiliu - format din reprezentanți mireni și clerici- și un conducător responsabil, președinte ( patriarh, mitropolit, episcop, pr. protopop și preot). Acești conducători se bazează pe canonicitatea ( legea oferită de canoanele Sfinților Apostoli, canoanele Sfinților Părinți și legea bisericească, dreptul canonic) după care au fost hirotoniți și numiți în funcțiile pe care le ocupă și reprezintă.
Acest fapt, de a fi numit canonic ( după lege și rânduieli), dăruiește autoritatea de a se manifesta prin săvârșirea Sfintelor Slujbe: Sf. Taine, Ierurgi și alte servicii religioase precum și de a veghea la buna desfășurare administrativ-teritorială.
Doar preotul paroh, în cazul nostru Pr. Ciprian Suciu, are dreptul și puterea harică să săvârșească slujbele, în Biserică, la casele dumneavoastră, în spitale, azile sau cimitire pe raza parohiei pe care o păstorește. Nici un alt preot indiferent că este în tranzit sau se află cu orice alt motiv pe raza parohiei noastre, nu are dreptul să facă vreo Sf. Taină, slujbă, rugăciune sau să ceară vreun ajutor financiar pentru biserică fără să aibe consimțământul scris al Ierarhului (binecuvântarea I.P.S. Serafim ) și să prezinte un act oficial din partea preotului paroh (Pr. Ciprian Suciu). Păcatul vreunui preot care se amestecă în treburile parohiale a altei parohii se numește "mixtiune" și se pedepsește de canoanele bisericii cu caterisirea (excluderea din cler) temporară sau definitivă în funcție de gravitatea faptei. Așadar sunteți îndemnați să vorbiți cu preotul paroh, pentru a nu cădea în păcat fără știință și poate fără voie, atunci când doriți să rezolvați probleme, apăsări sau bucurii duhovnicești.
Cei care doriți să aflați de care parohie aparțineți, puteți foarte ușor să vă achiziționați un calendar tipărit de Mitropolia Germaniei unde sunt trecute toate parohiile ortodoxe române existente pe teritoriul Germaniei sau să vizitați site-ul oficial al Mitropoliei)( www.mitropolia-ro.de)
În funcție de apropierea domiciliului dumneavoastră de biserica unde își desfășoară activitatea o parohie, vă conferă apartenența la respectiva parohie. ( De exemplu locuiți în AUGSBURG aparțineți de parohia ortodoxă română " Sf. Arhidi. Ștefan" din Augsburg sub îndrumarea Pr. Ciprian Suciu ; locuiți între AUGSBURG și Ulm, AUGSBURG și Donauwörth sau AUGSBURG și Ingolstadt ori AUGSBURG și München dar mai aproape de AUGSBURG = tot de parohia noastră aparțineți).

În speranța că vă putem ajuta, vă stăm cu drag la dispoziție!

Consiliul Parohial.